skip to Main Content

Column maart 2017: verwachtingen hypotheekrente

‘’Simon, wat gaat de hypotheekrente doen de komende periode?’’

Deze vraag is een van de meest gestelde vragen die ik van klanten krijg. En niemand heeft het antwoord. Het is geen exacte wetenschap. Je kunt het niet uit en grafiekje halen. Omdat de hypotheek voor veel mensen een groot stuk van hun inkomen opsnoept, is de vraagstelling heel begrijpelijk. Dat de hypotheekrente historisch laag staat is een feit. Maar hoe lang blijft dit zo?

Wat vinden de verschillende spelers op de markt ervan? Welke informatie delen ze op hun websites met geïnteresseerden? Is er een lijn te ontdekken in hun voorspellingen? Wie kan en durft er zich uit te spreken? Moeten we ons opmaken voor een rentestijging in 2017? Of zal de rente nog wel even zo laag blijven?

Als eerste de marktleider:

Rabobank: (rente blijft gelijk)

‘’In Europa is de politieke onzekerheid nog altijd groot, en blijft de economische groei in de eurozone waarschijnlijk matig. Bovendien voert de Europese Centrale Bank (ECB) tot tenminste eind 2017 een ruim opkoopprogramma van obligaties om de lange rente te verlagen. Al deze factoren wijzen op een kapitaalmarktrente die langere tijd laag blijft.’’

 

ABN-AMRO: (rente stijgt licht)

“De lange rentestijging wordt nog eens versterkt door de internationale renteontwikkelingen. Beleggers denken dat de door Trump aangekondigde investeringen in infrastructuur en belastingverlagingen leiden tot een sterkere BBP-groei, een hogere inflatie, en een oplopend begrotingstekort. Hierdoor stijgt de Amerikaanse lange rente. De rentestijging in de VS duwt wereldwijd de lange rentes omhoog, ook in Europa. Deze beweging zal aan kracht winnen wanneer ook hier de inflatie en BBP-groei aantrekken. Voor Nederland denken wij dat de rente zal stijgen van 0,4% eind 2016 naar 1,1% eind 2017 en 1,5% eind 2018. In lijn hiermee houden wij rekening met een lichte stijging van de hypotheekrente.”

 

ING-bank (rente blijft laag)

 

“In lijn met de hogere kapitaalmarktrente zijn de (middel)lange hypotheekrentes de afgelopen periode iets opgelopen. Uitgaande van bovengenoemde marktontwikkelingen verwachten wij dat de hypotheektarieven de komende weken min of meer stabiel blijven.”

 

Obvion (rente blijft gelijk)

 

“De lange rente is volatiel, maar over de afgelopen periode licht gestegen.
Een van de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangegeven dat door de huidige goede economische resultaten in de Verenigde Staten tijdens het rentebesluit van 15 maart 2017 overwogen gaat worden om de rente te verhogen. Als hoofdreden wordt genoemd om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. Ook andere bestuurders hebben aangegeven dat een renteverhoging op korte termijn in de lucht hangt. Voorwaarde is wel dat de werkgelegenheid en de inflatie zich ontwikkelen zoals het Fed-bestuur verwacht. Een renteverhoging in de Verenigde Staten kan leiden tot een rentestijging in de eurozone. De lagere kerninflatie in de eurozone heeft echter een drukkende werking op de lange rente. Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de lange hypotheekrentes in de komende twee weken.”

 

Hypoptheek-rentetarieven.nl (rente blijft gelijk, mogelijk een lichte stijging)

‘’In februari is de hypotheekrente opnieuw licht gestegen. Dit is in lijn met de oplopende kapitaalmarktrente Toch zijn er banken die, tegen de trend in, hun hypotheekrente verlagen. Op deze manier proberen ze een groter marktaandeel te pakken. Gaan de andere geldverstrekkers reageren of zijn ze tevreden met hun positie en marktaandeel?

In maart verwachten we dat renteverhogingen en renteverlagingen elkaar nog afwisselen. De hypotheekrente zal per saldo op het huidige niveau blijven met mogelijk een lichte stijging.’’

 

En wat denk ik er zelf dan van?

 

De meeste partijen verwachten dat de rente nog wel even laag zal blijven. Dat is ook goed voor de economie en voor het consumentenvertrouwen. Oversluiters hebben vaak de mogelijkheid om hun lasten aanzienlijk te verlagen. Voor een andere groep is de overstap naar een (volgende) woning door de lage rente nu wel binnen handbereik. Dit proces bevorderd de doorstroom op de woningmarkt en dat is een goede ontwikkeling.

Een rentestijging ligt echter op de loer. Negatieve berichten over de bankensector kunnen beleggers weer onzeker maken. Na een lange periode van een extreem lage rente is het moment van rentestijging wellicht toch aanstaande? Ik verwacht persoonlijk dat de lage rente de komende maanden nog wel zal aanhouden, maar voor hoe lang nog? 2017 gaat op dit gebied een spannend jaar worden. We gaan het zien.

 

Simon Hulsman

Back To Top