skip to Main Content

Wijzigingen huizenmarkt per 1-1-2017

Wat is er gewijzigd op de huizenmarkt per 2017?

Vanaf 1 januari 2017 worden er een aantal wijzigingen op de huizenmarkt doorgevoerd. Zo gaat de NHG-grens omhoog, maar mag je minder lenen op basis van de waarde van de woning. Hierbij in het kort de belangrijkste veranderingen waar je vanaf 1 januari rekening mee moet houden:

Maximale leenbedrag op basis van de waarde van de woning gaat omlaag

Volgend jaar daalt het maximale leenbedrag. Het zogenaamde Loan To Value (LTV) percentage. Dit wil zeggen dat een nieuwe hypotheek maximaal 101 procent van de marktwaarde van de woning mag zijn. Voor 2016 staat dit nog op 102 procent. Dit betekent dat je straks naast de koopsom van de woning nog maar één procent extra kunt lenen voor de financiering van bijkomende kosten, zoals notaris- en makelaarskosten.

Aangezien er meestal zo’n 4 procent aan kosten bijkomen, moet je vanaf 2017 zelf ongeveer 3 procent aan eigen geld inleggen. Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen. Dan mag je in sommige gevallen wel wat meer lenen.

Lagere leencapaciteit bij rente onder 2%

Op 27 oktober 2016 heeft het Nibud de woonquotes voor 2017 bekend gemaakt. De woonquote is het percentage van je inkomen dat je aan woonlasten kunt besteden. In het algemeen kun je stellen dat je met de nieuwe woonquotes in 2017 meer kunt lenen. Dat is helaas echter niet in alle situaties het geval. Bij een toetsrente lager dan twee procent kunnen de gemiddelde en hogere inkomens juist een stuk minder lenen. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als voor samenwoners met twee inkomens. Bij een toetsrente boven de twee procent ziet het er positiever uit, er kan dan bij alle inkomenscategorieën meer geleend worden.

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

Vanaf 1 januari 2017 geldt een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, waarbij iedereen tussen 18 en 40 jaar een schenking vrijgesteld mag ontvangen van €100.000 voor de eigen woning. Deze vrijstelling is (per schenker) eenmalig, maar het is mogelijk om deze verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Deze beperking treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf wordt op 1 januari verlaagd tot 50,0%.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Vanaf 1 januari 2017 zal de bovengrens vanwege de stijgende huizenprijzen dan ook omhoog gaan. Dan kan een woning tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog € 231.132 was.

Wil je meer weten over deze wijzigingen?

Maak gerust een afspraak. Ik informeer je graag over jouw huidige financiële mogelijkheden en de gevolgen van de wijzigingen per 2017 voor jouw specifieke situatie.

Back To Top