skip to Main Content

Stappenplan hypotheekadvies

Een hypotheek? Hoe werkt dat eigenlijk? Wil je een woning kopen of je huidige hypotheek oversluiten en ben je op zoek naar het beste hypotheekadvies? Ik help je daar graag bij.

Je kunt het proces van het afsluiten van een hypotheek in 5 stappen verdelen:

Stap 1: Bel voor een afspraak voor een oriënterend gesprek. Kennismaken, wat zijn je mogelijkheden? En wat kost dat dan?

Stap 2: Het adviesgesprek. We bouwen samen jouw hypotheek. We bespreken je opties en maken samen een keuze over hoe je hypotheek er uit moet gaan zien.

Stap 3: Ik vraag een concept hypotheekofferte (renteaanbod) voor je aan.

Stap 4: na het insturen van de getekende concept hypotheekofferte, samen met alle gevraagde gegevens, stuurt de hypotheekverstrekker de definitieve offerte toe.

Stap 5: Je gaat naar de notaris waar je eigenaar wordt van je woning. De hypotheek gaat vanaf dit moment lopen.

Bovenstaande stappen staan hierna verder uitgewerkt. Zo krijg je een nog betere indruk over hoe het proces van het aangaan van een hypotheek werkt.

 

 

Stap 1: bel voor een afspraak
06 29 25 40 90

Een hypotheek is iets persoonlijks. Ik vind het belangrijk om te weten wat je wensen zijn en wat jij belangrijk vindt. En snelheid speelt vaak ook een belangrijke rol. Vaak kan ik op korte termijn een afspraak inplannen. Dat kan op locatie maar natuurlijk ook bij jou thuis, aan de keukentafel bijvoorbeeld. Een hypotheek is immers maatwerk. Voor mij begint het traject met een persoonlijk gesprek.  In een oriënterend gesprek maak ik graag kennis met je.  Ik hoor graag wat je plannen zijn en wat je situatie is.  Dit eerste gesprek is kosteloos. Ik geef je bijna altijd direct inzicht in de mogelijkheden die je hebt. Verder beantwoord is de meest dringende vragen. Wat kan ik lenen? Hoe verloopt het traject van het aanvragen van een hypotheek? En wat worden dan mijn maandlasten ongeveer?

Verder vertel ik je wat je van mij mag verwachten.  Ik leg je graag uit hoe ik werk. Daar hoort natuurlijk ook openheid in de kosten bij. Zie hiervoor ook het document tarieven:

En wil je alvast een nieuwe afspraak inplannen voor een vervolggesprek? Dat regelen we dan meteen. Ik zal duidelijk aangeven welke gegevens ik van je nodig heb om tot een passend advies te komen. Dat is soms een hele papierwinkel, daar help ik je natuurlijk graag bij.

Persoonlijk vind ik het prettig om de lijntjes kort te houden. Bereikbaarheid en snel antwoord geven op je vragen spelen daarbij een grote rol. Op welke manier communiceer je het liefste? Via de telefoon? Via de e-mail of liever via WhatsApp? Dan maken we meteen een groepsapp aan zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen.

Stap 2: het adviesgesprek

Op het moment dat je een hypotheek nodig hebt, maak ik een afspraak voor een adviesgesprek. Je kunt me helpen door de gegevens die ik nodig heb voorafgaand aan het gesprek aan te leveren. Zo kan ik me goed voorbereiden, mijn advies alvast uitwerken zodat we ons in het gesprek kunnen richten op de zaken waar het echt om gaat; de meest passende hypotheek voor jouw specifieke situatie. Verder kan ik, door de stukken alvast goed te bekijken eventuele vertraging in het vervolgproces voorkomen.  Zo kan ik eenvoudige en veel voorkomende “foutjes” eruit halen om zo de kans op een snelle goedkeuring van de hypotheek te vergroten.

Tijdens het adviesgesprek:

 • Vraag ik je of je je kunt vinden in mijn werkwijze en de bijbehorende tarieven.
 • Geef ik je uitgebreide informatie over de verschillende hypotheekconstructies die in jouw situatie mogelijk zijn.
 • Vergelijken we samen de rente van verschillende hypotheekverstrekkers.
 • Adviseer ik je over voorwaarden die in jouw specifieke situatie een rol kunnen spelen en help ik je bij het maken van de juiste keuzes.
 • Bereken ik wat je nieuwe maandlasten worden.
 • Geef ik je inzage in de risico’s die er komen kijken bij het aangaan van een hypotheek (denk hierbij aan het risico van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) en laat ik je zien wat hiervoor de best passende oplossingen van verschillende hypotheekverstrekkers en verzekeraars zijn.
 • Ontvang je de opdracht tot dienstverlening. Hierin staat beschreven welke werkzaamheden ik voor je verricht en wat de kosten zijn van het advies. De tarieven zijn ook besproken tijdens het eerste gesprek.
 • Je ontvang een persoonlijk verkort financieel rapport op basis waarvan je een weloverwogen keuze kunt maken welk hypotheekvoorstel je het meeste aanspreekt.
 • Uiteraard bespreken we de opties samen, help ik je bij het maken van keuzes en beantwoord ik de vragen die je nog hebt.

Stap 3: Concept hypotheekofferte of renteaanbod

 • Als je akkoord gaat met de opdracht tot dienstverlening vraag ik de (concept) hypotheekofferte van jouw keuze voor je aan.
 • Als er een taxatierapport van de woning nodig is (bij de aankoop van een woning is dit altijd noodzakelijk) regel ik dat graag voor je. Ik werk hiervoor samen met diverse taxateurs in de regio. Vaak is de taxatie (uiteraard in overleg) al eerder voor je aangevraagd, dit voorkomt vertraging in het proces.
 • Vaak is het verplicht (het is in ieder geval vaak gewenst) om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Samen kijken we naar de diverse aanbieders. Ik begeleid je bij het afsluiten van de meest gunstige verzekering die het beste past bij jouw persoonlijke situatie.
 • Je ontvangt een uitgebreid persoonlijk financieel adviesrapport met daarin onder andere de conclusies van de inventarisatie en de invulling van het advies.
 • Zo snel mogelijk ontvang je een concept hypotheekofferte (soms wordt dit renteaanbod genoemd). Hoe lang dit duurt, hangt af van de gekozen hypotheekverstrekker. In veel gevallen is dit renteaanbod binnen 1 of 2 dagen beschikbaar. In de offerte staan onder andere de hypotheekvorm, het hypotheekbedrag, het rentepercentage, je maandbedrag, de rentevaste periode en de voorwaarden.

Als de concept offerte aansluit op je wensen, kun je deze ondertekenen.

Stap 4: Acceptatie en definitieve hypotheekofferte

 • Nadat we alle benodigde documenten van je hebben ontvangen vindt er een uitgebreide interne check plaats. Als de documenten akkoord zijn stuur ik ze in naar de geldverstrekker. Die gaat ze vervolgens controleren.
 • Ik houd je voortdurend op de hoogte als er mogelijk aanvullende documenten van je nodig zijn. Dit kan via de mail, via Whatsapp of via andere communicatiemiddelen. Daar maken we samen afspraken over. Ik vind het belangrijk om alles in één keer goed aan te leveren bij de geldverstrekker. Dit leidt tot een snellere acceptatie zodat je snel de duidelijkheid hebt waar je naar op zoek bent.
 • Bij de aankoop van een woning is belangrijk dat de termijn van je financieringsvoorbehoud pas verloopt nadat je het definitieve akkoord van de hypotheekverstrekker hebt ontvangen.
 • Als je je lopende hypotheek wil oversluiten is het belangrijk dat er tijdig een zogenaamde aflos-nota wordt opvraagt bij de huidige hypotheekverstrekker. Dit in verband met een (vaak gehanteerde) opzegtermijn. Vaak verzorgd de notaris naar keuze het aanvragen van de aflosnota.
 • Zodra alle stukken door de hypotheekverstrekker positief beoordeeld zijn, ontvang je de definitieve hypotheekofferte. De definitieve offerte heeft een bepaalde geldigheidsduur, bijvoorbeeld 2 weken. Nadat we de offerte getekend retour hebben gestuurd, is je hypotheek rond. Er kan nu een afspraak gemaakt worden bij de notaris.
 • De getekende definitieve offerte is niet onbeperkt geldig. De geldigheid is terug te vinden in de offerte. Binnen deze termijn moet de hypotheek daadwerkelijk ingaan. De hypotheek gaat in als je bij de notaris hebt getekend (vaak het moment van daadwerkelijke overdracht van de woning). Sommige geldverstrekkers kennen een offertegeldigheid van 3 maanden. Bij anderen kan dit oplopen tot een periode van een jaar. Afhankelijk van het moment van passeren bij de notaris kan dit een rol spelen bij de vergelijking van de meest geschikte aanbieder.
 • Indien nodig help ik je met het regelen van een bankgarantie. In sommige gevallen wordt deze zekerheid door de verkopende partij gevraagd.

Stap 5: Bij de notaris

 • De hypotheekverstrekker maakt het geld, op verzoek van de notaris, over naar de derdengelden-rekening van de notaris. Je krijgt van de notaris een nota van afrekening waarin de exacte kasstromen staan. Zo weet je voorafgaand aan de afspraak bij de notaris hoeveel eigen geld er precies nodig is. Dit voorkomt verrassingen.
 • Leg je naast de hypotheek ook eigen geld in? Zorg dan dat dit geld tijdig bij de notaris op de rekening staat. Vaak is dit uiterlijk de dag voorafgaand aan het passeren.
 • Als je een verbouwing meegefinancierd hebt, zal de hypotheekverstrekker hiervoor meestal een bouwdepot openen. Dit een (vaak geblokkeerde) rekening waar het geld voor de verbouwing op gestald wordt. Het bouwdepot wordt meestal niet overgemaakt naar de notaris. Je ontvangt van de hypotheekverstrekker instructies over het gebruik hiervan.
 • Tot slot teken je bij de notaris de akte(s) en is de financiering (en aankoop) geregeld!

Eerste incasso door hypotheekverstrekker

Ik krijg veel vragen over de eerste incasso. De eerste incasso door de hypotheekverstrekker vindt meestal pas plaats wanneer de eerste volledige kalendermaand is verstreken nadat je bij de notaris bent geweest. Je betaalt de rente achteraf. Hierdoor wijkt het eerste incassobedrag vaak af van de maandbedragen uit de hypotheekofferte. De eerste incasso bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De rente over de eerste volledige kalendermaand
 • Plus de rente over de niet volledige vorige maand, waarin de hypotheekakte bij de notaris is getekend
 • De aflossing (eventueel inleg of premie) over de eerste volledige kalendermaand

Ben hier dus op voorbereid! De eerste incasso laat vaak wat langer op zich wachten maar is wat hoger dan je reguliere maandbedrag. Dit komt omdat je ook de rente betaalt over een gebroken maand.

Een voorbeeld: de passeer datum bij de notaris is 12 januari. De eerste incasso van de hypotheekverstrekker zal omstreeks 1 maart zijn. De incasso zal dan bestaan uit het regulier maandbedrag (over de volledige maand februari) en de rente over de gebroken maand januari (12 tot en met 31 januari)

Back To Top